Společnost

Příjmy a výdaje za školní rok 2019/20 (stav k 30. 6. 2020) - zde

Příjmy a výdaje za školní rok 2018/19 (stav k 31. 8. 2019) - zde

Příjmy a výdaje za školní rok 2017/18 (stav k 31. 8. 2018) - zde

 

Společnost je sdružení rodičů ZŠ Moravany.

 • Školská rada dne 18. 4. 2014 odsouhlasila, že se od školního roku 2014/15 bude vybírat poplatek 350 Kč za každého žáka (uhradit prosím u třídních učitelů). Vybrané peníze budou použity na výukové programy, divadla a Mikulášský balíček.

  Členové Společnosti (třídní důvěrníci):

  • 1. ročník - Bc. Markéta Nivnická
  • 2. ročník - Mgr. Petra Kalová
  • 3. ročník - Ing. Klára Tomancová - pokladník
  • 4. ročník - Ing. Olga Rybková, BA
  • 5. ročník - Petra Ruschková, DiS.