Školní rok 2016/2017

Rekonstrukce školy

Vystoupení páťáků a konec školního roku

Milovy 22. a 23. 6. - 3. část

Milovy 22. a 23. 6. - 2. část

Milovy 22. a 23. 6. - 1. část

Milovy 21. 6.

Milovy 19. a 20. 6. 2. - část

Milovy 19. a 20. 6. - 1. část

Minigolf - 1. třída

Projektové vyučování - 5. třída

Bioskop 3. třída

Poutníček 1. 6.

Plavání - 2. a 3. třída

Beseda s námořníkem

Pracovní činnosti - 3. a 4. třída

ŠD 3 - soutěž ve výrobě chlebíčků

ŠD 1 v Nebovidech

Vystoupení ŠD 2

Výlet - Zbýšov

Štafetový pohár 2017

Dopravní den

Dopravní výchova 4. ročník

Hip hop

Den Země

Velikonoční dílny

Vybíjená Ořechov

Jarní besídka ŠD 3

Vynášení Morany

Pvňáčci v MŠ

Letová ukázka dravců

Den vody - projekt - 5. ročník

Poutníček

Masopustní průvod ŠD

Recitační soutěž - okresní kolo

Dramatizace pohádky 2. ročník

Eon výukový program

ŠD2 - piškvorkový král, vyrábění, karneval

Karneval ŠD1 a ŠD2

Karlovarský skřivánek

Recitační soutěž

Dopravní výchova 3. ročník

Zimní škola v přírodě - pokračování 2

Zimní škola v přírodě - pokračování

Zimní škola v přírodě

Bobování, 5. třída

Prvouka, 3. třída - fáze Měsíce

Bioskop, 4. třída

Bobování a tvoření na sněhu - 3. a 4. třída

Bobování ŠD1

Vánoční besídka

Vánoční dílny

Vánoční besídka ŠD 1

Vánoční koncert

Policie - preventivní program

Mikuláš

Vánoční strom 2016

Florbal - Pohár základních škol

Všeználek 2016

Strašidelná cesta 2016

Sako 4. ročník

Depo 5. ročník

Divadlo Robinson

Projekty

Zdravé zuby

Kurz první pomoci - 5. ročník

Dýňový den

Do obory za zvířátky 1.ročník

Výlet Praha 5. ročník

Zahájení školního roku - prvňáčci

Oprava školy