Projekty

V současné době je naše škola zapojena do následujících projektů:

  • Ovoce do škol
     
  • Školní mléko
     
  • Recyklohraní
     
  • Projekt ZŠ Moravany - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000907, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy prostřednictvím personální podpory - školního asistenta a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ I