Vánoční dílny a besídky

Ve středu 21. 12. 2016 se zase po roce konaly oblíbené vánoční dílny. Páťáci se vzorně postarali a pomohli při tvoření prvňáčkům a každý žák školy si domů odnesl několik vánočních vlastnoručně vyrobených dekorací. Z fotografií můžete vidět, jak si akci děti užívaly - zde.

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 jsme se společně sešli, abychom zhlédli vystoupení prvňáčků, hip hopu, zhodnotili uplynulé měsíce letošního školního roku a společně si zazpívali vánoční koledy - foto - zde.

Vánoční besídka ŠD 1

Ve středu 21. 12. 2016 se naši prvňáčci proměnili z listopadových čertíků v milé andílky a naladili všechny, kteří si na jejich první besídku ve škole udělali čas, na blížící se vánoční svátky. Jak to všem andílkům slušelo, můžete zhlédnout - zde.
 

Školní knihovna

Nově jsme pro děti ve škole zavedli možnost zapůjčit si domů k přečtení knihy ze školní knihovny. V každé třídě je k dispozici vytištěný seznam knih, paní učitelky dětem rády doporučí knihy vhodné pro jejich ročník, ze kterých si po přečtení mohou udělat referát do českého jazyka. Další knihy od současných autorů budeme průběžně doplňovat. Seznam knih - zde.

RECYKLOHRANÍ

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Recyklohraní aneb ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V prostorách školy (u šaten) je nově umístěna  zelená krabice na sběr vybitých baterií a červená popelnice, kam mohou žáci i rodiče nosit drobná vyřazená elektrozařízení určená k likvidaci (např. rádia, mp3 přehrávače, kalkulačky, telefony, žehličky, fény, drobná počítačová vybavení, elektrické hračky,...).Všechna elektrozařízení musí být kompletní (nedemontovaná). Do červené popelnice nepatří zářivky, úsporné žárovky, baterie, akumulátory, velká elektrozařízení jako televize apod. Děkujeme.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS