Vybíjená Ořechov - okrskové kolo

V úterý 10. 4. 2018 se naši čtvrťáci a páťáci opět zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Přestože letošní podmínky na cvičení nebyly úplně ideální, dokázaly děti pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé a svých třídních učitelek v rozmezí dvou týdnů výborně natrénovat pravidla vybíjené. Dívky obsadily nádherné 2. místo (ze 4 zúčastněných týmů) a chlapci 4. místo (ze 6 zúčastněných týmů). Gratulujeme a děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a též za vzorné sportovní týmové chování! Rodičům děkujeme za pomoc s odvozem dětí. Foto - zde.