Pravidla vkládání probraného učiva na web

Vyučující 1. třídy vkládá na web učivo a domácí úkoly každý den, vyučující 2. - 5. třídy na konci pracovního týdne. Děkuji za pochopení a respektování nastavených pravidel. Markéta Jedličková