Literární soutěž – výsledky II. ročníku

Gratulujeme Markétě Kaňovské ze 4. třídy, která získala v literární soutěži pořádané MAS Slavkovské bojiště se svojí slohovou prací na téma „Moje obec, až mi bude třicet“ 3. místo. Markéty slohová práce je k dispozici na nástěnce ve vstupních prostorách školy.