Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

Děkuji všem, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení adventu v Moravanech. Děti byly úžasné. Velké díky patří paním učitelkám za trpělivost, kterou věnovaly natrénování vystoupení svých tříd. Fotografie z akce - zde. Pěkný advent! Markéta Jedličková