Zdraví dětem 1. + 3. + 5. třída

V pondělí 6. 11. 2017 absolvovaly děti akreditovaný výukový program Zdraví dětem neziskové organizace ZkusToZdrave.cz. Jednalo se o program primární prevence, kdy se děti učily, jak zdravě žít. Foto z programu - zde. Zbylé třídy budou stejný program absolvovat 24. 11. 2017.