Plavání

Od 2. října 2017 budou všechny třídy z důvodu rekonstrukce tělocvičny jezdit pravidelně na plavání do Kohoutovic (20 lekcí). Bližší informace dostanete od svých třídních učitelek. Příspěvek 1000 Kč na dopravu prosím uhraďte do 20. 10. 2017. Děti, které ze zdravotních důvodů nemohou plavat, musí donést potvrzení od lékaře - ke stažení zde.

1. třída - úterý, 2. a 3. třída - čtvrtek, 4. třída - pondělí, 5. třída - středa; V den, kdy bude mít třída plavání, bude začínat pro tuto třídu výuka v 7.30 h!!!