Zájmové kroužky - zahájení

sbor - 6. 10.  2017 (20. 10. nebude z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny v budově školy)

elektrohry - pro nezájem tento kroužek zrušen

vědecké pokusy - 5. 10. 2017

angličtina - 5. 10. 2017

keramika - 5. 10. 2017 (poplatek 400 Kč za ker. hlínu uhraďte prosím 5. 10. paní Slámové)

Pedagogická intervence a reedukace začínají od 18. 9. 2017!