The Best Dance Cup

Gratulujeme Anetě Štanclové a Veronice Bečičkové z 5. třídy ke 2. místu v taneční soutěži The Best Dance Cup. Děvčata se na soutěž připravovala pod vedením Terezy Tejkalové v kroužku hip hop. Děkujeme.