Prvouka, 3. třída - fáze Měsíce

Že může být výuka prvouky spojena s pojídáním a tvořením si vyzkoušeli žáci 3. třídy při učení se o fázích Měsíce. K názorné ukázce jim posloužily oplatky Oreo. Foto - zde.