Zimní škola v přírodě - informativní schůzka; hovorové hodiny

Ve čtvrtek 5. 1. 2017 se od 17 hodin uskuteční informativní schůzka k zimní škole v přírodě. Případné dotazy k horám zodpoví paní učitelka Kratinová.

Hovorové hodiny se konají dle pokynů třídních učitelek, nejdéle do 18 hodin. Pro 2. třídu se kvůli nemoci paní učitelky Máckové hovorové hodiny nekonají, informace k plavání poskytne paní učitelka Ryšavá - děti dostanou vše písemně.