Upozornění - pozdní příchody žáků

Upozorňujeme na častější pozdní příchody některých žáků ráno do školy. Je nutné, aby všechny děti byly ve třídě nejpozději v 7.55 hodin a stihly se připravit na vyučování. Opakované pozdní příchody budou řešeny kázeňským postihem za porušení školního řádu!