Kurz první pomoci

V úterý 11. 10. absolvovali žáci 5. třídy interaktivní školení První pomoci organizované oblastním spolkem Českého červeného kříže Brno. Jednalo se o tříhodinový program dotovaný KÚ JMK - hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků. Všechny děti a paní učitelky si odnesly cenné rady a zkušenosti pro chvíle méně příjemné. Děkujeme rodičům, kteří zajistili odvoz dětí do ZŠ Modřice, kde se program konal - paní Tlačbabové, Pavlíkové, Kadlečíkové, panu Havránkovi a Slámovi. Foto z akce - zde.