Poděkování

Děkujeme paní Jitce Páskové za besedu pro žáky 5. třídy se zajímavými postřehy z válečné doby v Moravanech. Paní Pásková byla v letech 1941 a 1942 žákyní německé ZŠ Moravany.