Poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám moc poděkovat za spolupráci v letošním školním roce, zvláště pak během karantény, kdy jste podporovali své děti a nás učitele. Velmi si toho vážíme a  letošní krásné známky na vysvědčení jsou i Vaše známky. Děkujeme za nádherné květiny a dárečky.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto a těšíme se na spolupráci v novém školním roce. Pevné zdraví vám všem.
Za kolektiv zaměstnanců

Markéta Jedličková, ředitelka školy