ŠD - snížení úplaty za 2. pololetí

Vratka za školní družinu za 2. pololetí je 200 Kč. Děti, které budou navštěvovat školní družinu i v dalším školním roce, budou mít o tuto částku sníženou úhradu. Ostatním dětem bude částka vrácena na začátku nového školního roku.