Aktualizovaná metodika k provozu škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou metodiku hygienických pokynů pro školy - zde. Na základě tohoto dokumentu informujeme rodiče dětí, které se účastní dobrovolné výuky, že je povoleno s dětmi chodit již i mimo areál školy. Nově bylo povoleno, že ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.