Karlovarský skřivánek - krajské kolo

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se vítězové školního kola pěvecké soutěže - Tereza Pícková, Ella Hulová, Jana Mácková, Sebastian Šimoník, Tereza Novotná, Eliška Dušková - zúčastnili krajského kola, které se konalo na ZŠ Bednářové v Brně. Děti si vyzkoušely, jak zvládají své emoce v konkurenci ostatních zpěváků a získaly nové neocenitelné zkušenosti. Nejlépe z našich soutěžících ohodnotila porota výkon Terezy Píckové, která získala čestné uznání. Všichni zpěváci si zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Máckové a Ryšavé za přípravu dětí na soutěž. Foto - zde.