Kroužky

Zájmové kroužky organizované školou šk. rok 2016/2017

Kroužky organizované ve školní družině

I. oddělení: paní vychovatelka Andrea Bartáková

  • Sportík – středa 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko – úterý   12.30-13.30 hod.
  • Divadelníček – v průběhu školní družiny

II. oddělení: paní vychovatelka Sylva Slámová

  • Sportík – pátek 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko – úterý 12.30-13.30 hod.
  • Divadelníček – v průběhu školní družiny

III.oddělení: paní vychovatelka Marie Ryšavá

  • Sportík – úterý 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko – čtvrtek 13.00-14.00 hod.
  • Divadelníček – v průběhu školní družiny

Kroužky organizované školou

Sbor – p. vychovatelka Marie Ryšavá – pátek 14.45 - 15.30 h

Dyslektický kroužek – p. učitelka Hana Taušová, p. učitelka Helena Oswaldová – úterý 13.00 - 13.45 h; 13.45 h - 14.30 h

Keramika - 1. - 5. ročník jednou za 14 dní – p. vychovatelka Sylva Slámová

                - poplatek za hlínu, barvy, vypálení je 400 Kč na pololetí

                - 1. - 2. ročník: čtvrtek 15.30-16.30 hod.

                - 3. - 5. ročník: čtvrtek 16.30-17.30 hod. 

Výtvarný kroužek - p. učitelka Radka Slavíková - středa 13.00 - 14.00 h

Poutníček - p. učitelka Helena Oswaldová - každý 2. čtvrtek v měsíci

 

Další nabídka kroužků organizovaná jinými subjekty

Judo  pondělí 13.00-15.40 h (dle domluvy) - kontakt 604 794 331, http://www.judomirek.net/
Hudební nauka  pondělí 13.10-13.55, 15.30-16.15 h
   
Hip hop a moderní tanec (1.,2. třída) středa 14.45-15.45 h (kroužek organizovaný KROUŽKY.cz)
Hip hop a moderní tanec (3.-5. třída) středa 16.00-17.00 h (kroužek organizovaný KROUŽKY.cz)
Angličtina  čtvrtek 13.00-13.45 (1. ročník), 14.00-14.45 h (2. ročník) (Anna Dytrtová - tel. 604 737 024)   
Vědecké pokusy 1 (začátečníci)  čtvrtek 14.00-15.00 h (kroužek organizovaný KROUŽKY.cz)
Vědecké pokusy 2 (pokračování) zrušeno pro malý počet zájemců
Elektrohry pátek 13.00-14.00 h (KROUŽKY.cz)
Náboženství  úterý 12.30-13.30 h (1. a 2. roč.), středa 15.15 - 16.00 h (3. - 5. roč.)

Možné úpravy v průběhu září vyhrazeny.

 

Kroužky organizované školní družinou a školou začínají od října 2016.