Charakteristika sboru

Ředitelka školy

Třídní učitelé

Asistentka pedagoga:

Školní asistentka:

Vyučující anglického jazyka:

Zaměstnanci školní družiny