Charakteristika sboru

Ředitelka školy

Třídní učitelé

Asistentka pedagoga:

Školní asistentka:

Ostatní vyučující:

Zaměstnanci školní družiny