5.ročník

 

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

 


Plánované akce na školní rok 2017/2018

26. 3. 2018                 Výuka dle rozvrhu + nácvik vybíjené (pouze vybraní žáci - nezapomeňte cvičební úbor , obuv)

27. 3. 2018                 3D interaktivní výstava, 2 vyučovací hodiny (10.00 - 12.00)

28. 3. 2018                Rozvrh: Čj, M, velikonoční dílny (igelitovou tašku, lepidlo, nůžky, pravítko, pastelky, fix,...)       

28. 3. 2018                Poslední termín platby za ŠVP, 1000,-

6. 4. 2018                   Pythagoriáda

10. 4. 2018                 ZŠ Křídlovická - Den otevřených dveří (v dopoledních hodinách)

10 - 12. 4. 2018          Sběr papíru

12. 4. 2018                 Třídní schůzky

18. 4. 2018                 Focení 

2. 5. 2018                   Dopravní den (pro MŠ)  

23. 5. 2018                 Přijímací zkoušky ZŠ Křídlovická

4. - 8. 6. 2018            Letní škola v přírodě


 

Vyúčtování - Praha:       359,-    Přeplatek
                                     - 44,-    Planetárium - doprava 
                                     315,-    Zůstatek
                                    -  75,-    Vida
                                     240,-    Zůstatek
                                    -  26,-    Vánoční koncert v Brně - doprava
                                     214,-    Zůstatek
                                    -  60,-    Divadlo B. Polívky - doprava
                                     154      Zůstatek
                                     - 26,-    Salima, Brno Výstaviště - doprava
                                     128,-    Zůstatek


V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • starý papír
  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážen 

!!! Absolventská trička vybírejte na těchto adresách:   www.skolnitrika.cz, www.reklamnipotisk.cz


 

PROBÍRANÉ UČIVO:     23. 3. 2018    

Český jazyk:

Mluvnice:  
Učebnice: Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, do str. 109, DÚ:  naučit se druhy zájmen ze str. 118 nebo kartičky

 

PS: DÚ:  do str. 57 (kontrola 3. 4.)

Učivo 5. ročníku lze procvičovat na www.pravopisne.cz, www.zlobidlo.cz, www.diktaty.ewa.cz, www.ocestine.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.ucirna.cz, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.gramar.in

 

Čtení: DÚ - číst "České země v 16. a 17. století", čítanka str. 26 - 29

Mimočítanková četba na 2. pololetí 2017/2018 - každý přečte 2 knihy, napíše zápis a nakreslí obrázek do čtenářského deníku. Jedna kniha bude z projektu "Čtení pomáhá", kde je nutné uvést osobu nebo organizaci, které byly poslány získané kredity, druhá kniha dle vlastního výběru.

 

Sloh: DÚ:


Matematika:      

Aritmetila:
Učebnice Desetinná čísla do str. 41, DÚ: str. 41/14 - první 4 příklady, pokud ti dělení nejde, vypočítej i další příklady, Pythagoriáda - jednotlivé ročníky si můžeš vzít z modré složky, proveď kontrolu podle výsledků v MS, každý pracuje vlastním tempem a dle vlastního zájmu.

PočetníčekDú: 

Matematika může být i zábavná činnost, zájemci si mohou vypočítat zajímavé matematické úlohy na: http://zabavna-matematika.chytrak.cz/index.html, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.rysava.websnadno, www.onlinecviceni.cz, www.matika.in

 

Geometrie:    každou středu
Učebnice: Další jednotky obsahu, str. 30 - 31, Dú: str. 38 / 3, 4, 5, 6

 


Anglický jazyk:

  • Unit 4D - Mickey.... Present simple tense - otázky s Do, does .......
  • Učebnice po str.47
  • PS po str. 39
  • DÚ :  prac. list v sešitě . posl. cvičení
  •  UČIT SE VEŠKERÁ NOVÁ SLOVÍČKA , KTERÁ SE OBJEVÍ V UČEBNICI ! 

                                  


Přírodověda:

Učebnice:  Třídění živých organizmů, str. 48 - 51, DÚ: výzdoba sešitů, doplnění chybějícího učiva z důvodu absence

 

 
   

Vlastivěda:

Učebnice  Doba pobělohorská, Baroko, str. 9 - 13DÚ: v úterý malý testík - sešit + učebnice str. 9 - 13


Pč a Vv:  na úterý  květináč na osení a 2 vyfouklá vejce

               na úterý po Velik.- uvařená vajíčka a další ingridience ( veka, máslo...) - do skupin

              


 

Informatika: microsoft power point - naučili jsme se udělat jednoduchou prezentaci (přechody, animace, hudba,...) a nyní budou děti vytvářet vlastní prezentaci podle zadání (v sešitě)

 


 

I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Vl Čj / Aj Čj / Aj  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj M / Aj M / Aj Vv Vv  

Čj M Vl Hv Čj