5.ročník

 

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

                        


Plánované akce na školní rok 2017/2018

 • 20. 10. 2017               Vida - šifrovací hra Chytřejší než Holmes, do batůžku -  pláštěnku, svačinu, pití, popř. malé kapesné.
 • 26. - 27. 10. 2017       Podzimní prázdniny
 • 6. 11. 2017                 Preventivní program "Zdraví dětem"      
 • 9. 11. 2017                 Třídní schůzky, v 17.00 hod.
 • 16. 11. 2017               Kurz první pomoci
 • 29. 11. 2017               Focení
 • 30. 11. 2017               Výukový program - Hv, 8.00 - 8.45
 • 22. - 26. 1. 2018         Zimní škola v přírodě, RS Relaxa, Žďárský Potok
 • 28. 2. 2018                 "Tři mušketýři", divadlo Bolka Polívky

 

V průběhu měsíce září a října budu vybírat:                                                     

 • 1000,-  na plavání  (příspěvek na dopravu, do 20. 10.)
 • 1000,- záloha na zimní školu v přírodě (do 16. 10.)

Vyúčtování - Praha:       359,-    Přeplatek
                                     - 44,-    Planetárium - doprava 
                                      315,-   Zůstatek


V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

 • starý papír
 • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
 • baterky – zelená krabice u šaten
 • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
 • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

 

PROBÍRANÉ UČIVO:     13. 10. 2017    

Český jazyk:

Mluvnice:  
Učebnice: Český jazyk - mateřský jazyk, str. 20 - 21, DÚ: naučit se báseň "Kytice" (1 žák první 3 sloky, ve dvojici 6 slok) 

PS: DÚ: Části slova, str. 10

Učivo 5. ročníku lze procvičovat na www.pravopisne.cz, www.zlobidlo.cz, www.diktaty.ewa.cz, www.ocestine.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.ucirna.cz, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.gramar.in

 

Čtení: 
Čítanka: Horniny a minerály, str. 18 - 19, O zlatém kvítku, str. 20

Mimočítanková četba na 1. pololetí 2017/2018 - každý přečte 2 knihy, napíše zápis a nakreslí obrázek do čtenářského deníku. Jedna kniha bude z projektu "Čtení pomáhá", kde je nutné uvést osobu nebo organizaci, které byly poslány získané kredity, druhá kniha dle vlastního výběru. 

 

Sloh: : Popis osoby - koncept odevzdat v pondělí 16. 10., učebnice str. 18, popis psát podle osnovy napsané ve slohovém sešitě (rozsah práce - 1 strana A4, dodržovat odstavce laugh!!!)


Matematika:      

Aritmetila:
Učebnice Jednotky délky, str. 20, DÚ: PL slovní úlohy, opakovat jednotky délky!!!

Početníček:

Matematika může být i zábavná činnost, zájemci si mohou vypočítat zajímavé matematické úlohy na: http://zabavna-matematika.chytrak.cz/index.html, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.rysava.websnadno, www.onlinecviceni.cz, www.matika.in

 

Geometrie:    každou středu
Učebnice: Úhel, str. 14 - 15


Anglický jazyk:

 • Unit 1 . Revision
 • Učebnice po str.14
 • PS po str.11
 • DÚ : PS str. 11 cv. 4 a posled. cv. I can... V PONDĚLÍ OPAKOVACÍ TEST NA CELOU LEKCI 1
 •  UČIT SE VEŠKERÁ NOVÁ SLOVÍČKA ,KTERÁ SE OBJEVÍ V UČEBNICI !

                                  


Přírodověda:

Učebnice: Nerudní suroviny, str. 12 - 14, DÚ: Vápenec - zápis do sešitu, učit se str. 11 - 14


Vlastivěda:

Učebnice: Ústecký kraj, str.12 - 13,  DÚ:  Ústecký kraj  - zápis do sešitu, opakovat str. 6 - 17, procvičovat orientaci na mapě ČR (kraje, města, řeky, pohoří, nížiny, ...)


Pč a Vv
přinést kulatou krabičku od sýra ( kdo ještě nepřinesl ) a kaštan, 2 špejle ( PČ ), menší listy různých tvarú ( VV )


Informatika:
DÚ: poslat email, napsat aspoň 3 věty, co jsme dělali některý den


I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Vl Čj / Aj Čj / Aj  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj M / Aj M / Aj Vv Vv  

Čj M Vl Hv Čj