5.ročník

 

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

 


Plánované akce na školní rok 2017/2018

19. 6. 2018                  Rozloučení se školou - zveme Vás všechny na závěrečné vystoupení, v 17.00 hodin

26. 6. 2018                  Školní výlet - Živá voda v Modré (sladkovodní a botanická expozice), KOVOZOO - Staré Město, Velehrad

27. 6. 2018                  Noc ve škole


Vyúčtování - Praha:       359,-    Přeplatek
                                     - 44,-    Planetárium - doprava 
                                     315,-    Zůstatek
                                    -  75,-    Vida
                                     240,-    Zůstatek
                                    -  26,-    Vánoční koncert v Brně - doprava
                                     214,-    Zůstatek
                                    -  60,-    Divadlo B. Polívky - doprava
                                     154       Zůstatek
                                     - 26,-    Salima, Brno Výstaviště - doprava
                                     128,-    Zůstatek
                                     - 26,-    Divadlo Radost - doprava
                                     102,-    Zůstatek
                                   - 130,-   Tričko 5.tř.
                                   -   28,-    Placeno z třídního fondu, šerpy placeny školou

                          


V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • starý papír
  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážen 

 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:     15. 6. 2018    

Český jazyk:

Mluvnice:  
Učebnice: Shoda přísudku s podmětem, str. 162 - 163, DÚ: projděte si žluté rámečky s mluvnickou teorií v učebnici 5. ročníku

 

PS: DÚ: 69

Učivo 5. ročníku lze procvičovat na www.pravopisne.cz, www.zlobidlo.cz, www.diktaty.ewa.cz, www.ocestine.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.ucirna.cz, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.gramar.in

 

Čtení: DÚ - referátový sešit s mimočítankovou četbou za 2. pololetí odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2018

Mimočítanková četba na 2. pololetí 2017/2018 - každý přečte 2 knihy, napíše zápis a nakreslí obrázek do čtenářského deníku. Jedna kniha bude z projektu "Čtení pomáhá", kde je nutné uvést osobu nebo organizaci, které byly poslány získané kredity, druhá kniha dle vlastního výběru.

 

Sloh: učebnice str. 142, DÚ: Popis pracovního postupu + vlastní osnova + obrázek (stále máte někteří nedostatečnou za neodevzdanou slohovou práci)


Matematika:      

Aritmetika:
Učebnice:  Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem, do str. 33, DÚ: opakujte učivo 5. ročníku str. 57 - 59

PočetníčekDú: 

Matematika může být i zábavná činnost, zájemci si mohou vypočítat zajímavé matematické úlohy na: http://zabavna-matematika.chytrak.cz/index.html, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.rysava.websnadno, www.onlinecviceni.cz, www.matika.in

 

Geometrie:    každou středu
Učebnice: Jednotky obsahu, str. 27, Dú: str. 27, cv. 9, 10

 


Anglický jazyk:

 Unit 6B - People - nová slov.  Přítomné časy - průb. a prostý

  • Učebnice po str.67
  • PS po str. 54
  • DÚ : PS s.54 cv.1.a 2
  •  UČIT SE VEŠKERÁ NOVÁ SLOVÍČKA , KTERÁ SE OBJEVÍ V UČEBNICI ! 

                                  


Přírodověda:

Učebnice:  Člověk roste a vyvíjí se, Chráníme si zdraví, Odlišujeme se od ostatních živočichů, str. 68 - 71, DÚ: číst str. 68 - 71


 

Vlastivěda:

Učebnice  Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti, str. 35 - 39DÚ: číst str. 35 - 39, do sešitu napsat STRUČNÝ ZÁPIS,  PL č. 1, 2, 3, 4, 5  (někteří máte nedostatečnou za neodevzdaný PL č. 1, 2, 3, 4)


 

Pč a Vv: přichystat si kostým na Zlatovlásku, rekvizity a NAUČIT SE SVŮJ TEXT ZPAMĚTI 

              


 

Informatika: rozvrh hodin, pozvánka, graf

 


 

I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Vl Čj / Aj Čj / Aj  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj M / Aj M / Aj Vv Vv  

Čj M Vl Hv Čj