4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím, po předchozí domluvě)


Plánované akce:

26. 6. - školní výlet: Živá voda v Modré (sladkovodní a botanická expozice), KOVOZOO - Staré Město, Velehrad

Vyúčtování – doplatky cestovného na školní akce

20. 9. – Planetárium                                          44 Kč

20. 10. – VIDA                                                    75 Kč

15. 12. – Koncert skupiny Mošny                   26 Kč

28. 2. – Divadlo B. Polívky                               60 Kč

16. 4. – Dopravní hřiště                                   26 Kč

25. 4. – Cirkus                                                   26 Kč

25. 5. – Divadlo Radost                                   26 Kč

Celkem                                                      283 Kč

 

Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

11. 6.

  

Řeč přímá a nepřímá

PS

Závěrečné procvičování

Ekosystém rybník

  Gymnastika
 

PL Robinson (doplňovačka + výpočty)

PL dokončit do středy

Učit se na poznávačku - test ve středu

 

 

Úterý

12. 6.

 

Závěrečné opakování

PS

 

Závěrečné opakování

 

uč. s. 46-51

práce s mapou

 

   

Dokončit včerejší PL

 

 

 

Středa

13. 6.

 

Kontrola DÚ z předminulého týdne - uč. s. 128/2 do sešitu Čtení (popis osoby z referátu do Hv + osnova)

Opakování na závěrečný test

Obsah a obvod

Opakování a procvičování rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice

Ekosystém potok a řeka

Test - poznávačka Ekosystém rybník (obrázek rybníka + rostliny)

 

 

   

Trénovat rýsování na závěrečný test - trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice

uč.s. 68 - v pondělí testík (+kapr a štika)

   

Čtvrtek

14. 6.

 

Závěrečný test

Opakování a procvičování na test

 

Slepá mapa ČR - doplňování dle zadaných informací (ve skupinkách)

 

           

Pátek   

15. 6.

 

Všichni přinést Čítanku - budu si je vybírat

Závěrečný test - přinést si rýsovací potřeby

    Ochutnávka mléčných výrobků - jednohubkové dopoledne
 

Ve středu přinést Čtenářský deník (dva zápisy za druhé pololetí)

 

   

 


Angličtina (Jedličková): 14. 6.

 Lekce 11 - Then and now

  • Učebnice do strany 54
  • PS po str. 55
  • dokončili jsme 11. lekci, opakovali jsme na test
  • DÚ : PL (obě strany), v úterý test na 11. lekci (popis mamuta a dinosaura; minulý čas umět použít - had, was, were)

Angličtina (Slavíková):  14. 6.

        Lekce 11 - Then and now

  • Učebnice po str. 55    Minulý čas slovesa mít a být - tvary had, was, were
  • PS po str. 55
  • DÚ : Projekt na papír - vybraný dinosaurus - popis a obrázek    V úterý bude  test na 11. lekci (popis mamuta a dinosaura; minulý čas  - had, was, were)

      


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj M Tv Tv

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení