4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím, po předchozí domluvě)


Plánované akce:
V pondělí  4. a 5. hodinu a ve středu společně s 5. třídou  budeme mít Tv - vybíjená (pytlík do Tv - tričko, tepláky, cvičky, mikinu, tenisky na ven).

27. 3. - 3D interaktivní výstava (ti, kdo přinesli sběr papíru, mají vstup zdarma - ostatní platí 60,- Kč)

28. 3. - Velikonoční dílny

do 28. 3. záloha 1000 Kč na školu v přírodě

29. 3. - Velikonoční prázdniny

16. 4. - dopravní výchova 3. a 4. třída - do batůžku pouzdro, přezůvky, svačinu, pití, kapesníky, pláštěnku, malé kapesné

10. - 12. 4. - sběr starého papíru

12. 4. - třídní schůzky

18. 4. od 8 hodin focení

19. 4. - Den Země - pořádají čtvrťáci

4. - 8. 6. - Letní škola v přírodě - Milovy

 

Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

19. 3.

  

 

Uč. s. 101

PS s. 59

Početník - Zlomky, výpočet obvodu trojúhelníku

Klokan (jak to mělo být...)

Uč. s. 46,47 - Rostliny na loukách (ve středu Př nebude, další pondělí test - rostliny na louce podle sešitu)

    
 

 

Uč. s. 20/4 dokončit v sešitě

43/13,14,15 zopakovat si

 

 

Úterý

20. 3.

 

uč. s. 102

PS s. 60

Zlomky

Uč. s. 16/9, s. 17/12

Početník s. 39/3,4

 

test ze s. 13-15 (dle zápisků v sešitě)

Uč. s. 17-19 - Mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy

 

   

Početník s. 39/1,2 na čtvrtek

 

 

 

Středa

21. 3.

 

Sloh - blahopřání

(nemusí mít učebnici)

Tv

Tv

 

 

     

43/16,17,18 trénovat

   

Čtvrtek

22. 3.

 

Uč. s. 104

PS s. 61

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

 

Uč. s. 20,21 - Orientace v krajině, orientace podle mapy

PL 

 

        Uč. s. 22/1,2,3 na F (na úterý)  

Pátek   

23. 3.

 

Diktát

Uč. s. 105

Čítanka

Jednotky

     
 

 

Trénovat násobení pod sebou

   

 


Angličtina (Jedličková): 22. 3.

 8. lekce - What´s on TV?

  • učebnice- do strany 37
  • nová slovní zásoba - 8. lekce, Do you like....? Yes, I do. No, I don´t.
  • PS: do 39/4
  • DÚ :   procvičovat probrané učivo a naučit se slovní zásobu
     Do fotogalerie přidány fotky z projektu My school a The seasons - zde 
  • Kdo má doma nepotřebné magnetky z Kostíků, prosím nevyhazovat a donést. Děkuji.

Angličtina (Slavíková): 22. 3.

      8. lekce - What´s on TV? - slov. k tématu . v sešitě

  • Učebnice po str. 38
  • PS po str. 38 
  • DÚ :  do sešitu 3 věty I like.....a typ programu, příp. proč a 3 věty I don´t like.....

      


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj M Tv Tv

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení