4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

V pondělí začátek vyučování v 7,30 hodin.

20. 10. - VIDA - šifrovací hra Chytřejší než Holmes. S sebou do batůžku pláštěnku, svačinu, pití, kapesníky, případně malé kapesné. Peníze na autobus budu vybírat, až nám přijde vyúčtování od DPMB (vyberu dohromady peníze za cestu do Planetária a VIDY). Sraz v 8,00 hodin před školou. Po návratu (asi kolem poledne) jdou děti na oběd a domů.

do 20. 10. - 1 000 Kč příspěvek na dopravu na plavání

26. a 27. 10. - podzimní prázdniny

30. 10. - 13 - 14  hodin Mateso (4. a 5. třída)

2. 11.  od 17 hodin strašidelná cesta

9. 11. - od 17 hodin třídní schůzky

22. 11. - 4. a 5. třída - anglická konverzační soutěž

24. 11. - preventivní program Zdraví dětem (4 vyuč. hodiny)

29. 11. - od 8 hodin focení

30. 11. - od 8 hodin výukový program o hudbě - 1 vyuč. h.

5. 12. - od 8 hodin Mikuláš

22. - 26. 1. 2018 - zimní škola v přírodě


Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

16. 10.

  

7,30 - 8,15 hodin

uč. s. 26/1,2,4

8,25 - 9,10 hodin

uč. s. 26/25,26,27

Početník s. 7 (dělení se zbytkem)

uč. s. 13,14

 

   Třetí lekce plavání.  
   

uč. s. 26/30 na F

Umět rozdělení plodů (dužnaté, suché) a rostlin (plané, užitkové, okrasné)  

 

Úterý

17. 10.

 

uč. s. 27/8,9

testík - písemné dělení

uč. s. 30 a 31 - čísla do 10000

 

uč. s. 16- Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

PL v sešitě budeme dokončovat ve čtvrtek

Kalamajka

    Trénovat písemné dělení, rýsování kolmic  

Nalepit si zezadu PL s testem

Učit se písničku Červená řeka

Středa

18. 10.

 

uč. s. 28/1,2,3,4

Staré pověsti české

Geometrie - test - rýsování kolmic

Rýsování rovnoběžek - uč. s. 39

test - plody suché a dužnaté, rostliny plané, užitkové a okrasné (rozdělení, zástupci)

   
    Početník s. 44/1,2      

Čtvrtek

19. 10.

 

 

 

 

Test tentokrát nepíšeme wink, až probereme učivo do s. 19.

 

           

Pátek   

20. 10.

 

VIDA

VIDA

     
 

 

 

   

 


Angličtina (Jedličková): 12. 10. 2017

  • lekce 1 - test
  • lekce 2 - úvod; slovní zásoba v sešitě (stairs, upstairs, downstairs, bedroom, hall, bathroom, living room, kitchen, ghost, noise)
  • DÚ: učit se slovíčka z 2. lekce a procvičovat stále vazbu I can/can´t play tennis....play the violin
  • Pozor na velmi časté zapomínání pomůcek a DÚ, je potřeba se lépe připravovat a učit se průběžně slovní zásobu!!! Nepovedené testy si děti mohou přijít po vyučování napsat znovu.

Angličtina (Slavíková):

       2.lekce - What´s in the house ? - nová slov. a článek

  • Učebnice po str. 10
  • PS po str. 9
  • : luštění křížovky a spojovačky
  • Testem jsme ukončili 1.kapitolu

     


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj (7,30-8,15) M (8,25-9,10) Plavání Plavání

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení