4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  pondělí od 13.00 - 14.00 hod. (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

20. 12. - vánoční dílny (konec vyučování dle rozvrhu)

21. 12. - vánoční besídka (konec vyučování ve 12:00)

22. 12. - 2. 1.  - zimní prázdniny

27. - 31. 1. - zimní škola v přírodě  (pro příhlášené)

 


Různá sdělení:

17. 12. 2018

Protože si děti chtějí dávat dárky, uděláme si v pátek 21. 12.  "Vánoční tombolu". Prosím, aby všichni, kteří půjdou v pátek do školy, přinesli jeden "univerzální" dárek. Buď vyrobený nebo maximálně do hodnoty 50,- (ale i to je celkem dost).  V pátek si každý vylosuje jeden dárek pro sebe.

Ve čtvrtek 20. 12. budeme mít vánoční dílny.  Konec dle rozvrhu.

V pátek 21. 12. besídka + návštěva kostela (v 10.00). S sebou malý dáreček (viz výše), kdo chce, může vzít na ochutnávku trošku (opravdu trošku - kolik by snědl sám) cukroví. Konec vyučování v 12:00.

Děkuji

 

 


 

Pondělí 17. 12.
Český jazyk: Diktát, citoslovace, Ps s. 40/1,2,3 dole.
Matematika: Uč. s. 37/7 a 37/12. (Spojili jsme si to do jedné tabulky.) Začali jsme 38/14. (Zítra pár příkladů na delení jednomístným dělitelem.)
Angličtina (Jedličková): 10. 12.
popis cesty po městě
popis budov, kde se nachází (opposite, between, next to)
test - slovíčka 4. lekce
DÚ: v sešitě (zkusit popsat cestu ke dvěma budovám)

Úterý 18. 12.

Český jazyk: PS s. 41 - celá. Opakování slovních druhů.
Matematika: Uč. s. 38/14,15.
Vlastivěda: Husitské bouře, husitské vojsko  uč. s. 34,35.


Středa 12. 12.
Český jazyk:  Předložky. Uč. s. 56/1. Psali jsme další předložky. PS s. 39/1,2 nahoře.

Matematika: Kontrola Dú 37/9 společně jsme se podívali na b, a vyzkoušeli, jak to asi bude, kdybychom dělili 839 různými čísly. Uč. s. 37/8, začali jsme 37/10 a. Zítra budeme pokračovat.

Angličtina (Jedličková): 12. 12.

 • učebnice: strana 21
 • PL: Grammar
 • DÚ:  PS: 21/4,5
Přírodověda: Význam lesa - uč. s. 24.

Čtvrtek 13. 12.
Český jazyk:  Uč.s . 557/1a,b, 2
Matematika:  Vyřešili jsem 37/10a+b.

Angličtina (Jedličková): 13. 12.

 • My town - předložky - next to, opposite, between  + popis cesty na mapě
 • opakování slovní zásoby - řešení přesmyček
 • učebnice: strana 22
 • DÚ:  učebnice str. 22 odpovědi ústně na otázky; opakovat slovíčka

Angličtina (Slavíková) - za celý týden

 • 4. lekce - My town - nová slov.- nová slov. Předložky - next to, opposite, between  Instrukce - go straight, turn right, turn left a jednoduchý rozhovor - zeptat se na cestu a jednoduše popsat cestu
 • učebnice: po str 22
 • prac.sešit - po str. 21
 • : PL - 5 vět o obrázku   učebnice str. 22 - odpovědi ústně na otázky; opakovat slovíčka( názvy budov, předložky ) a fráze ( napravo, nalevo, rovně ) - ve středu bude malý testík
Vlastivěda:  Husitské války - úvod + Jan Hus. (uč. s. 34)

Pátek 14. 11. 
Český jazyk:  Uč. s. 57/3. Částice - uč. s. 58/3, PS s. 40/1,2 nahoře.
Matematika: Matematické kouzlo sčítacích trojúhelníků. Uč. s. 37/7 - vypočítali jsme pro trojice čísel (64, 65, 66), (11,12,13), (39, 40, 41), (82,83,84).
Přírodověda: Les - opakování. Děkuji Alánkovi za krásnou přednášku o exotickém ovoci.

 

Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj Aj M Tv Tv

Út

M Čj Vl Hv Čj - dílna

St

Aj M Čj Čj - čtení

Čt

Čj Aj M Vl

M Čj Vv Vv