4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  pondělí od 13.00 - 14.00 hod. (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

2. - 4. 10 - sběr starého papíru

5. 10. - Moravská galerie Brno

17. 10. - SAKO Brno

Do 30. 9. 2018 - pro zájemce registrace do Logické olympiády - https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/.

 

 


Různá sdělení:

Fotografie z návštěvy ČT a Zetoru si můžete prohlédnout zde.

 

Pomůcky na školní rok 2018 / 2019

Do Vv a Pč

vodové barvy, štětce (kulatý přibližně č. 4 a 10 nebo 12, plochý č. 8 a 12 nebo 14), kelímek, hadřík, pastelky (můžou být v pouzdře), voskovky, tenký a silný černý fix, křídy „rozmazky“, ostré nůžky, lepidlo (nejlépe Kores větší), zástěra nebo starší košile

Nemusíte kupovat vše nové, využijte pomůcky z minulého roku.

Pouzdro

 • 2x pero (ne gumovací)
 • tužky č. 1, 2, 3, guma, pastelky, ořezávátko, kružítko, nůžky, malé lepidlo (Kores)

Ostatní pomůcky

 • pravítko (30 cm) a trojúhelník s ryskou
 • obaly na ŽK, sešity a učebnice, 2x průsvitná dvojitá fólie na psaní (malá a velká)

Cvičební úbor, přezůvky

 • tričko, kraťasy nebo tepláky, cvičky nebo tenisky s bílou nebo nebarvicí podrážkou do tělocvičny, tenisky na hřiště
 • přezůvky, pytlík na přezůvky do šatny

 


Pondělí 24. 9.
Český jazyk: Opakování slovních druhů.
Matematika: Uč. s. 16/44, 20/3, 21/5.
Angličtina (Jedličková): 24. 9.
procvičování slovní zásoby (music) a vazby I can play...
DÚ: PL (music time - křížovka; spojit otázku a odpověď; podle článku doplnit tabulku); ve středu 26. 9. test na hudební nástroje + překlad vět typu I can play...., Kat can play....

 

Úterý 18. 9.

Český jazyk: 13/8 - vypiš jména podle abecedy, státy podle abecedy. Z učebnice s. 12 a 13 jsme vybrali hádanky.
Matematika: Uč. s. 15/38 a,b, opakování přednosti násobení, s. 18/51.
Vlastivěda:  Mladší doba kamenná. s. 6

 


Středa 19. 9.
Český jazyk: Učebnice s. 14/1 - hledat všechny tvary slova les a slova příbuzná ke slovu les. Co jsou slova příbuzná? (kořen, předpona, přípona)

Matematika:  Uč. s.16/42, s. 20/1 - společně.

Angličtina (Jedličková): 19. 9.

 • procvičování abecedy - trénovali jsme hláskování (příští týden bude diktát)
 • učebnice: strana 4 - nová slovní zásoba
 • PS: 4/6,7
 • DÚ:  PL - music time

Angličtina (Slavíková):

 • Hello again! (umět odpovídat na otázky v sešitě)
 • učebnice: po str 3
 • prac.sešit - po str. 3
 • : celá str. 3 v PS
Přírodověda: Houby s. 8.
 

Čtvrtek 20. 9.
Český jazyk: Uč. s. 14/2 na folii, hledali jsme, zda jsou tam všechna vyjmenovaná slova nebo slova s nimi příbuzná. U podstatných jmen jsme určovali rod, číslo, pád.
Matematika:  Uč. s. 18/53, s. 20/2. Děti dnes dostaly DÚ z matematiky, ale zapomněly si rozdat sešity se zadáním, tak jsem zvědavá, jak si stím poradí.

Angličtina (Jedličková): 20. 9.

 • učebnice: str. 5
 • doplnění slovní zásoby - hudební nástroje
 • v sešitě otázka a odpovědi - Kdo umí hrát na ....? Já umím hrát... On umí hrát...
 • DÚ:  1) PS: str. 5/ cv. 8
 •          2) trénovat stále abecedu - hláskování
 •          3) naučit se nová slovíčka (hudební nástroje)
Vlastivěda:  Doba bronzová a železná, Keltové na našem území. s. 7,8 (Příští čtvrtek krátký test, doba kamenná, bronzová, železná, Keltové)

Pátek 21. 9.  
Český jazyk: Ps. s. 12/2, 13/7 opakovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen.
Matematika: Uč. s. 18/52.
Přírodověda: Vlastnosti rostlin s. 9 - opkování ze 3. ročníku, rostliny výtrusné s. 10.

 


 

 

 


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj Aj M Tv Tv

Út

M Čj Vl Hv Čj - čtení

St

Aj M Čj Čj - čtení

Čt

Čj Aj M Vl

M Čj Vv Vv