4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

V pondělí začátek vyučování v 7,30 hodin - v 7,25 už musí být děti ve třídě, aby si stihly nachystat věci!

do 15. 12. doplatit 2200,- Kč na zimní ŠvP

15. 12. - vánoční koncert v Brně. Sraz v 7,45 ve třídě, návrat na oběd (po koncertě půjdeme na prohlídku Brna - náměstí Svobody, Zelný trh, brněnský drak, ...). Do batůžku svačinu, pití, kapesníky, případně malé kapesné (na Zelném trhu si dáme krátký rozchod). Teple se obléci.

21. 12. - vánoční dílny (přinést si pár jehličnatých větviček - asi 20cm dlouhých a tašku na výrobky)

22. 12. - vánoční besídka - hry, koledy, ochutnávka domácího cukroví (přinést balíček do tomboly - v hodnotě 50,-Kč)

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 - zimní prázdniny

12. 1. - prezidentské volby

22. - 26. 1. 2018 - zimní škola v přírodě


Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

11. 12.

  

7,30 - 8,15 hodin

uč. s. 53 - Slovesa

PS s. 38

8,25 - 9,10 hodin

uč. s. 13

uč. s. 30,31 - Neživá příroda 

kontrola DÚ - koloběh vody v přírodě (obrázek)

 

   11. lekce plavání.  
   

Trénovat zaokrouhlování - dopočítat Početník s. 23

Umět koloběh vody - ve středu test.

 

 

Úterý

12. 12.

 

uč. s. 55 - Příslovce

PS s. 38

uč. s. 14

Pětiminutovka - zaokrouhlování

 

Život ve středověku, gotický sloh - uč. s. 30-32

 

pěvecká soutěž - třídní kolo

  PL v sešitě - podtrhnout slovesa

 

 

Učit se podle s. 32/1-6

 

Středa

13. 12.

 

uč. s. 54 - Sloh - Popis prostředí - dokončení 

Geometrie - Útvary souměrné podle osy - uč. s. 49

Prosím, kontrolovat stav kružítka.

Uč. s. 31,32 - Minerály (nerosty) a horniny

 

 

           

Čtvrtek

14. 12.

 

uč. s. 56 - Předložky

 

uč. s. 15,16

 

Test - život ve středověku, gotický sloh

Husitské války

 

  PS s. 39 - předložky     Nakreslit do sešitu znak husitů.  

Pátek   

15. 12.

 

Koncert

 

     
 

 

 

   

 


Angličtina (Jedličková): 15.12.

  4.lekce - My town - procvičování názvů budov a určování trasy

Angličtina (Slavíková): 15.12.

       4.lekce - My town - názvy budov a předložky místa a popis trasy ( go straight, turn right / left ...)

  • Učebnice po str. 21
  • PS po str. 21
  • DÚ : dopsat všechna cvičení na prac.listu 

     


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj (7,30-8,15) M (8,25-9,10) Plavání Plavání

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení