3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

Fotografie z pečení perníků si můžete prohlédnout zde.


Plánované akce:

20. 12. 2018, změna rozvrhu - Čj, M, vánoční dílny. Děti si přinesou učebnici do Čj (str. 48 Vánoce), do M rozdám PL, učebnici a sešity  do M si brát nemusí. Všichni budou mít nůžky, lepidlo, pravítko, psací potřeby, tenký černý fix, pokud máte zlatý, stříbrný fix, gelovky nebo pastelky určitě využijeme. Tašku nebo košík (látkový - skládací) na výrobky.

21. 12. 2018, školní vánoční besídka, návštěva kostela v Moravanech, třídní besídka - rozdávání dárečků

27. - 31. 1. 2019, zimní škola v přírodě

22. 3. 2019, Matematický klokan

3. - 7. 6. 2019, škola v přírodě

 


Vyúčtování třídního fondu:         200,-
(na jednoho žáka)                      -  10,-   (Starý Lískovec - doprava)
                                                   190,-
                                                  -   6,-   (Pisárky vozovna - doprava)
                                                   184,-  
                                                  -  12,-   (Vánoční Brno - doprava)
                                                   172,- 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:   18. 12. 2018

 

Český jazyk

Mluvnice     

Učebnice: Vyjmenovaná slova po L  polykat, plynout, plýtvat - str. 52,  DÚ - opakovat řadu VS po B, L, lze procvičovat na: www.skolakov.eu - ČJ 3. třída - VS po B, L - trenažér, procvičovat každý den!!!
PL: 
PS:  do str. 36
PS VS do str. 25
Písanka:  do str.23 - kontrolovala jsem a známkovala písankycrying!!!

Sloh
 
Čtení

Pradidla mimočítankové četby - v 1. pololetí přečtete nejméně 2 knihy: 

 1. Mach a Šebestová (na prázdninách, v historii, na cestách, ve škole, za školou, a kouzelné sluchátko), Miloš Macourek
 2. Vlastní výběr knihy. Můžete se zapojit do projektu "Čtení pomáhá" a vybrat si knihu z kategorie 1. - 5. třída. Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz.

☺  po přečtení knihy vypracujete do čtenářské karty stručný zápis a nakreslíte obrázek

☺ v hodině čtení přečtenou knihu představíte – zpaměti, spisovně a srozumitelně povíte obsah a seznámíte třídu s  hlavní postavou knihy

☺ termín odevzdání zápisu četby za I. pol. je do  11. 1. 2019.

☺ hodnocení mimočítankové četby je součástí celkové klasifikace z ČJ a ten, kdo přečte nejvíce knih za celý školní rok, vyhraje  soutěž o nejlepšího čtenáře.

 


Matematika

Učebnice: Sousedé  - str. 35, DÚ -  str. 35/4, 5, stále procvičovat písemné sčítání a odčítání, malou násobilku, jednotky délky!!!

PS:  do str. 26

PL: DÚ -  násobky čísla 9, 10, slovní úlohy, násobky čísel 2 - 10 (kruhy)

 

Hejného matematika:  různé odkazy na články a videa k matematice, kterou se děti uč

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


Anglický jazyk

Jedličková:

pondělí - 17. 12. 2018

 • popis obličeje v sešitě
 • učebnice: strana 24
 • DÚ: PS: str. 24/1,2

úterý - 18. 12. 2018

 • učebnice: strana 25
 • PS: do strany 25
 • DÚ: procvičovat she has got/he has got...

středa - 12. 12. 2018

 • učebnice: strana 23
 • test: 4. lekce
 • DÚ: PL - slovíčka 5. lekce

Odkaz na slovníček  k učebnici - zde. Je nutné, aby se děti učily i psanou podobu slovíček, doporučuji každé slovíčko napsát vícekrát, aby si děti zapamatovaly.

Slavíková:

Lekce 5 - Funny faces    testem jsme ukončili 4. lekci

Učebnice - po str.24 

Prac. sešit - po str. 23

DÚ: PL - slovíčka 5. lekce    básnička Good morning


Prvouka

Učebnice: Vánoce str. 22, Podmínky života na Zemi, Voda, Koloběh vody v přírodě,  str. 29,  DÚ: číst str. 22, 29

PS: str. 29 - 30, PS je součástí klasifikace, kdo nebude mít dopsaný PS, nemůže dostat jedničku na vysvědčení!!!

PL:


Hudební výchova

Zavedli jsme si složku na pracovní listy, kterou budeme používat místo sešitu. DÚ: 19. 12. 2018 třídní kolo pěvecké soutěže. Děti si doma připraví jednu lidovou písničku, kterou zazpívají.


Výtvarná výchova

Budeme malovat a vyrábět betlém, děti si  mohou přinést obrázkovou předlohu.

 


 Pracovní činnosti

 


ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/čtení

Út

Aj

Čj M Vv Vv

St

Čj

Aj M

Prv

Hv

Čt

Čj

M

Čj Tv Tv

Čj

M Prv Čj/čtení