3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)


Plánované akce:

do 18. 6. - odevzdat přihlášky do družiny a školní jídelny (Pokud nemáte zájem, napište jen jméno a nemám zájem. Děkuji)

26. 6. - celodenní výlet

29. 6.  - rozdávání vysvědčení

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.

 


 

Různá sdělení:

 

 

 

 


 

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  11. 6.
Český jazyk: Ps s. 20/2,3. Opakování slovní druhy, podstatná jména, slovesa, větný vzorec.
Matematika:  Uč. s. 87/5,6, s. 81/4.
Prvouka: Kostra a svaly. Ve středu bude krátký test na vnitřní ústrojí, smysly, kostra a svaly.
Čtení: Cesta na planetu Zet.
Angličtina (Jedličková):  18. 6.

 

Úterý 12. 6.

Český jazyk: Kontrola Dú - uč s. 119/5 + větné vzorce + mluvnické kategorie u některých sloves a podstatných jmen. Opakování slov s předponou vy, vý.

Matematika: Příklady typu 6.25=..., uč. s. 88/4, 94/2. Hledali jsme "střihy na šaty pro paní krychli" - sítě krychle.
Čtení: Cesta na planetu Zet - dokončení.

Angličtina (Jedličková): 12. 6.

  • učebnice - do strany 53
  • PS - do strany 53/3 - dělali jsme společně
  • otázka - How many umbrellas are there?...
  • DÚ: PL - napsat, kolik je kterých věcí na obrázku

 


Středa 13. 6.
Český jazyk:  Opakování pádu podstatných jmen a slovních druhů. PS s. 21/7.
Matematika: 103/4, 87/1,2.

Angličtina (Jedličková): 13. 6.

  • učebnice - do strany 54
  • PS -do strany 53
  • slovíčka - zkušební test
  • DÚ: 1) PL ; 2) čtení z učebnice str. 54; 3) test - slovní zásoba 11. lekce (+ zopakovat psaní číslovek 1 - 20)

Angličtina (Slavíková)13. 6.

          Učebnice - Lekce 11 - My favourite things a předložky on, in, under, at

          učebnice - do strany 54

          PS po str.54

          DÚ:  PS str. 54 cv. 4    BUDE MALÝ TESTÍK NA SLOV. ZÁSOBU A PŘEDLOŽKY   

          

         

  • PS po str. 51
  • DÚ: naučit se nová slovíčka k tématu lekce 11. - My favourite things - opsat na prac.listě a dopsat k obrázkům
Prvouka: Uč. s. 69.
Hudební výchova: Ufo, ufo, ufoni.

Čtvrtek 14. 6.
Český jazyk:  Uč. s. 118/2
Matematika:  Uč. s. 89/1,2,  81/5.
Prvouka:  Člověk, ostatní živočichové, rostliny - společné znaky, rozdílné znaky.

Pátek 25. 5. 
Český jazyk: Stavba souvětí.
Matematika: Uč. s. 80/4 - dokončení. Kružnice, kruh.
Čtení:  Čtenářská dílna.
 
 
 

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/Čtení

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/dílna Vv Vv