3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)


 

 

 

Plánované akce:

27. 3. - 3D interaktivní výstava

28. 3. - velikonoční dílny (poslední dvě hodiny - první tři hodiny je výuka dle rozvrhu) Děti potřebují 2-3 vyfouklá vejce.

Do 28. 3. - záloha 1000-Kč na školu v přírodě

23. 4.  - dopravní hřiště (změna termínu)

10. - 12. 4. - sběr starého papíru

4. - 8. 6. - letní škola v přírodě (Milovy)

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.

 


 

Různá sdělení:

21. 3. 2018

Od čtvrtka 22. 3. výka začíná v 8.00 hod. Děti budou mít ve škole cvičební úbor. (Kraťasy, tričko, tepláky, mikinu, cvičební obuv do tělocvičny).

  

 


 

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  19. 3.
Český jazyk: Uč s. 91/3, částice - uč. s. 94/1,2.
Matematika: Ukazovai jsme si řešení slovních úloh ze čtvrtka. Uč. s. 54/4, 55/1 - část.
Prvouka: Polní plodiny - ve středu krátká písemka na polní plodiny.
Čtení: Jak krtek ke kalhotkám přišel - pokračování tématu z prvouky - textilní plodiny. Rozdělení textu podle obrázkové osnovy.
Angličtina (Jedličková):  19. 3.
 • nová slovíčka - pirate, clown, police officer, cowboy - trénování přivlastňování - Whose hat is this? (Čí je to klobouk?) It´s the clown´s hat. (Je to klaunův klobouk.)
 • učebnice strana 40
 • Whose ....is this? Čí je to? - v sešitě pracovní list
 • DÚ: PS: 40/5
 • slovníček k trénování pro všechny lekce učebnice

 

Úterý 20. 3.

Český jazyk:   Citoslovce - uč. s. 95/1,2,3, ústně, PS s. 62/1,2,3, dole.

Matematika: Tvary na geodeskách, Uč s. 55/1 - dokončení.
Čtení:
 

Angličtina (Jedličková): 20. 3.

 • procvičování přivlastňování věcí a slovní zásoby 8. lekce
 • učebnice - komiks str. 41
 • PS - 41/6
 • DÚ: PS: 41/7

Středa 21. 3.
Český jazyk:   Opakování slovních druhů.
Matematika: Uč. s. 55/3.

Angličtina (Jedličková): 21. 3.

 • opakovali jsme 8. lekci - kreslili jsme oblečení postavičkám podle zadání + PL na přivlastňování (čí co je)
 • PS: do strany 41
 • učebnice: do strany 40
 • DÚ: dobrovolný - dodělat PL (Čí jsou věci na obrázku, vybarvi obrázky); v pondělí test na 8. lekci
 • test 8. lekce (1. slovíčka - košile, šála, kalhoty...; 2. Whose T-shirt is this? It´s Mary´s T-shirt....; 3. napiš, čí je prádlo na prádelní šňůře podle obrázku - Jane´s skirt....; 4. Co máš dnes na sobě? I have got.....; 5. Have you got a blue skirt? Yes, I have. No, I haven´t.; 6. Napsat všechno oblečení, co znáš.)
 • Kdo má doma nepotřebné magnetky z Kostíků, prosím nevyhazovat a donést. Děkuji.

Angličtina (Slavíková) 21. 3.

 • Lekce 8 - Clothes - OPAKOVÁNÍ
 • Učebnice po str.41
 • PS po str. 41
 • DÚ: PS str. 41 / 7   ZOPAKOVAT SI CELOU LEKCI NA TEST
                                       
Prvouka: Léto na poli - dvojstrana 48,49.

Hudební výchova:


Čtvrtek 22. 3.
Český jazyk: Rod podstatných jmen - uč s. 98/1, 3.
Matematika:  Uč. s. 55/1, 57/6.

Prvouka: Části kvetoucích rostlin, kořen. Uč. s. 50.


 

Pátek 23. 3. 
Český jazyk: PS s. 63, slovní druhy.
Matematika: Sčítání s výhodou. Hra na obchod v Bilandu.
Čtení:  Čtenářská dílna.
 
 
 

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/Čtení

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/dílna Vv Vv