3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00


 

Plánované akce:

24. 9. - 27. 9. 2018, projekt " ZDRAVÉ SRDCE" Lidé po celém světě budou moci 29. září oslavit den srdce. Den životně důležitého orgánu, který je zodpovědný za pumpování krve po celém našem těle. Jedná se o akci založenou v roce 2000 a každoročně organizovanou Světovou federací srdce a Světovou zdravotnickou organizací. Letošním tématem je „My heart -you heart“ – Moje srdce - tvé srdce. V rámci projektu se zaměříme na srdce z různých pohledů např. více pohybu (skoky a poskoky všeho druhu), více hudby na téma láska a přátelství, budeme si povídat o emocích, v prvouce se děti zamyslí nad otázkou "jak lze pečovat o své zdraví", ... Nezapomeňte příští týden nosit denně něco červeného - tričko, přívěšek ve tvaru srdce, náramky, čelenky, stuhy, ...!!!!!!!!!!    

2. - 4. 10. 2018, sběr starého papíru

3. 10. 2018, dýňový den

5. a 6. 10. 2018, volby do zastupitelstva, ŠD do 12 hodin

12. 10. 2018,  výukový program: Stolařina, ta je prima - Děti si v programu vytvoří výrobek ze dřeva. Při této činnosti si uvědomí a vyzkouší vlastnosti materiálu, získají dovednost používat metr, pilku, svěrák, nástroje k obroušení a hlazení dřeva a možnosti povrchové úpravy. Veškerá činnost bude motivována příběhem a vedena zážitkově.

17. 10. 2018,  exkurze DPMB

5. 12. 2018, od 8 hodin vánoční focení

6. 12. 2018, divadlo Bolka Polívky, Vánoce s Poutníky

27. - 31. 1. 2019, zimní škola v přírodě

22. 3. 2019, Matematický klokan

3. - 7. 6. 2019, škola v přírodě

 


Vybírám 200,- Kč do třídního fondu (na dopravu)
 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:  25. 9. 2018

Český jazyk

Mluvnice    

Učebnice: Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, str.11, DÚ: str. 11/5a, b (správně přepište do sešitu Čj, v napsaných slovech barevně obtáhněte slabiky bě, pě, vě, mě, nebo barevně podrtrhněte podle pravítka). POZOR!!! Některé děti píší  v podstatných jménech špatně - bje, pje, vje, mně
PL: 
PS:  - str. 8 - 9 (kdo nestihl ve škole)
Písanka: str. 3,  DÚ -

Sloh

Čtení
DÚ: pravidelně doma číst z mimočítankové četby

Pradidla mimočítankové četby - v 1. pololetí přečtete nejméně 2 knihy: 

 1. Mach a Šebestová (na prázdninách, v historii, na cestách, ve škole, za školou, a kouzelné sluchátko), Miloš Macourek
 2. Vlastní výběr knihy. Můžete se zapojit do projektu "Čtení pomáhá" a vybrat si knihu z kategorie 1. - 5. třída. Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz.

☺  po přečtení knihy vypracujete do čtenářské karty stručný zápis a nakreslíte obrázek

☺ v hodině čtení přečtenou knihu představíte – zpaměti, spisovně a srozumitelně povíte obsah a seznámíte třídu s  hlavní postavou knihy

☺ termín odevzdání zápisu četby za I. pol. je do  11. 1. 2019

☺ hodnocení mimočítankové četby je součástí celkové klasifikace z ČJ a ten, kdo přečte nejvíce knih za celý školní rok, vyhraje  soutěž o nejlepšího čtenáře.

 


Matematika     

Do 30. 9. 2018 probíhá pro zájemce registrace do Logické olympiády - https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/. Po registraci Vám přijde email s uvedením týdne (22. - 28. 10. 2018), ve kterém si děti doma na počítači mohou vyplnit zadané úkoly. Všem žákům účast doporučuji!!!

Učebnice: Obsahy, obvody, části,  str. 8/1 - 5 (některé děti nepochopily cvičení 2., 3. - polovina, třetina, šestina), procvičovat násobky čísla 2 - 4

PS: Obsah, obvod. Stavby z krychlí, str. 9

PL:  DÚ: sloupeček 23, 24, (PL založený za obalem sešitu), někteří žáci nestihli sloupeček 22 - dopočítají doma, v tomto případě upozorňuji na velmi pomalé pracovní tempo), PL - tvary číslic - ve výpočtech budu nečitelné číslice škrtat a počítat za chyby!!!

Hejného matematika:  růzé odkazy na články a videa k matematice, kterou se děti uč

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


Anglický jazyk

Jedličková:

pondělí - 24. 9. 2018

 • učebnice: strana 5;
 • čísla 1 - 12;
 • hláskování - trénovat!!!
 • Otázka a odpověď: What´s your favourite colour? My favourite colour is...
 • DÚ: PL v deskách - čísla

úterý - 25. 9. 2018

 • procvičování hláskování
 • procvičování psaní a výslovnost čísel 1 -12
 • hádanka v sešitě
 • básnička v sešitě
 • DÚ: naučit básničku (kdo zvládne do středy, ostatní na pondělí) Dodělávat prosím chybějící úkoly v pracovním sešitě (nyní do strany 5 včetně)!

středa - 19. 9. 2018 - procvičování barev, písnička - Colours, založili jsme si slohu na slovíčka; doplnili jsme si slovní zásobu barev (light blue, dark blue, gold, silver, grey), DÚ: 1) v sešitě PL, 2) v pondělí test na barvy, 3) dodělat úkol z pondělí!!!

Odkaz na slovníček  k učebnici - zde. Je nutné, aby se děti učily i psanou podobu slovíček, doporučuji každé slovíčko napsát vícekrát, aby si děti zapamatovaly.

Slavíková:

Colours ( barvy ) - v sešitě

Učebnice - po str.4

Prac. sešit - po str. 4

DÚ: prac. list v sešitě - vymalovat a doplnit názvy barev

V pondělí test na barvy - procvičovat psanou podobu !


Prvouka

Učebnice: Cesta do školy - str. 8 -9, DÚ: přečtěte si tyto dvě strany, naučte se názvy skupin dopravních značek a výbavu kola

PS: Opakování, str.10 - 11,  DÚ: dokončíte str. 10 - 11, pokud jste nestihli ve škole

PL: DÚ: 2 PL nalepené v sešitě - dopravní značky - ve středu test z dopravních značek (dopr.zn. z učebnice, PS, PL)


Hudební výchova

Zavedli jsme si složku na pracovní listy, kterou budeme používat místo sešitu. DÚ: Na příští hodinu si zopakujte - psaní houslového klíče, složení notové osnovy, zápis not jednočárkované oktávy do notové osnovy


Výtvarná výchova

 

 


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/čtení

Út

Aj

Čj M Vv Vv

St

Čj

Aj M

Prv

Hv

Čt

Čj

M

Čj Tv Tv

Čj

M Prv Čj/čtení