3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)


 

 

Plánované akce:

20. 10. - Kdo má všech pět pohromadě? - SEV Hlídka

20. 10. - Není družina - volby do Poslanecké sněmovny ČR - děti odchází domů hned po obědě.

Do 20. 10. zaplatit 1000,- Kč za dopravu na plavání.

 

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.


 

Různá sdělení:

16. 10. 2017

V pátek 20. 10. jedeme na výukový program do ZOO. Sraz 7.45 ve škole, předpokládaný návrat ve 13.00, potom oběd. S sebou přiměřené oblečení (program se koná venku), svačinu, pití, pláštěnku. Vybírám 26 Kč na jízdné. Děti, které mají jízdenku na zóny 100, 101, budou mít vlastní jízdenku na zónu do Moravan, kterou si samy cvaknou.

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR odchází děti po obědě domů, družina v pátek není.

 

 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  16. 10.
Český jazyk: Zopakovali jsme si rozdělení hlásek a slova příbuzná. Děti vymýšlely slova příbuzná ve skupinách.Uč. s. 41/2.
Matematika: Dokončili jsme si úkol z pátku o věku maminky a dětí -  16/3 a naučili jsme se indické násobení - 17/1.
Prvouka: Voda v přírodě. Pracovali jsme s textem, který mají děti nalepený v sešitě.
Čtení: Čtenářská dílna
Angličtina (Jedličková):  16. 10.
 • procvičení otázky: What colour is the door? It´s brown.
 • číslovky 13- 20
 • písnička strana 11 - I´m a teenager
 • DÚ: 1) PS: s. 11/ cv. 3;
         2) vybarvit číslovky v sešitě podle zadání (všechny jedničky červeně, všechny dvojky žlutě...
         3) donést podepsaný test od rodičů, že ho viděli

 


 

Úterý 17. 10.

Český jazyk: Začali jsme se učit vyjmenovaná slova. Přečetli jsme si je na s. 42, vysvětlovali jsme si jejich význam. Děti se je mají naučit zpaměti. Dále PS s. 26.
Matematika: Procvičovali jsme indické násobení. Zopakovali jsme si, jak se řeší pavučiny. Uč. s. 19/1. Rychlíci si číslo 6 vyměnili za 7, 8...
Čtení:

Angličtina (Jedličková): 17. 10.

 • Trénovali jsme otázku a odpověď - How old are you? I´m ....eight, nine.
 • slovní zásoba opakování: furniture (nábytek): clock, chair, window, table, desk, board, door + computer 
 • procvičování čísel 13 - 20
 • DÚ: 1) opakovat slovíčka nábytek - ve středu 18. 10. test (8 slov)
         2) učit se básničku The clock (v sešitě) - na pondělí 23. 10.

                               


Středa 11. 10.

Český jazyk: Diktát. Slova příbuzná. Na koberci děti třídily slova příbuzná. PS s. 26/1,5 - ukázali jsme si, že se v kořenu může někdy poslední písmeno změnit. RUKA - RUČNÍK
Matematika:Vyzkoušeli jsme si "gradovanou písemku". Zopakovali písemné sčítání.

Angličtina (Jedličková): 

 •  
 • DÚ:

Angličtina (Slavíková):

 • The TV show - slov. viz sešit ( učit se i psanou podobu !)
 • Učebnice po str.11   - čísla 13 - 20 v písničce 
 • PS po str.10
 • DÚ: v sešitě - odpovědět na otázky k obrázku.
                                       
Prvouka: Šli jsme ven. Prohlédli jsme si zemědělskou, lesnatou a průmyslovou krajinu.

Hudební výchova: Téma hory. Slunce za hory. Rytmická ozvěna a kánon.


Čtvrtek 12. 10.
Český jazyk: Opakovali jsme slova příbuzná. Z učebnice jsme si vyzkoušeli opakování s vílou ze s. 38 a 39. Děti opakování dostaly ofocené a dostaly přesný čas, který mohly pracovat. Opravolaly si celé opakování samostatně.
Matematika:  Rodina - uč. s. 16/1,2
Prvouka: Využití krajiny - opakování včerejší vycházky + zápis do sešitu. V učebnici najdete na s. 16.
 
 

 

Pátek 13. 10.
Český jazyk: Vyprávění podle obrázkové osnovy. Děti dostaly osnovu pohádky a ve skupině si připravily vyprávění.
Matematika:  Uč. s. 17/2. Začali jsme také 16/3, budeme pokračovat ještě v podělí.
Čtení: Četli jsme si, proč se slaví Halloween a proč se vyřezává dýně.
V pondělí je čtenářská dílna. Knihu s sebou.
 

Dýně se dětem moc povedly a děti byly u při práci velmi šikovné.

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/dílna

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/Čtení Vv Vv