3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)

Všechny děti chválím za krásné vystoupení na třídním kole pěvecké soutěže.


 

 

Plánované akce:

do 15. 12 - doplatek  zimní školy v přírodě - 2200,- Kč (přihlášení)

15. 12. - koncert Mošny

21. 12. - vánoční dílny (plavání bude)

22. 12. - vánoční besídka

23. 12. - 2. 1.  - vánoční prázdniny

8. 1. - planetárium

19. 1. - divadlo Brno

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.


 

Různá sdělení:

11. 12. 2017

Vážení rodiče,

v pátek 15. 12. 2017 jedeme na vánoční koncert skupiny Mošny do Brna. Sraz v 7.45 ve škole, návrat přibližně ve 12.30 potom oběd. S sebou svačinu, pití, malé kapesné, děti si budou moci něco koupit na Zelném trhu, přiměřené oblečení, protože budeme chodit také venku. Vybírám 26,- Kč na jízdné. Děti, které mají „šalinkartu“  na zóny 100, 101 budou mít svoji dodatkovou jízdenku na zónu 510.

Děkuji

 

 

 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  11. 12.
Český jazyk: Malý PS s. 38/1b), hledali jsme příbuzná se slovy mýtit, zamykat, smýkat, porovnali jsmesi je se slovy z malého PS s. 36 žluté rámečky. Malý PS s. 36/1,2,3,4,5
Matematika: Hra SOVA s tvary na s. 30, s. 32 - přečetli jsme si, že má násobení přednost pře sčítáním. S. 32/1,2
Prvouka: Zboží - úvod. Ve středu budeme obchodovat.
Čtení: Lucka Luciperka
Angličtina (Jedličková):  11. 12.

 

Úterý 12.12.

Český jazyk:  Velký PS s. 39/1,3,4,5,6 - tady jsme zkoušeli i počítat, 7
Matematika: Procvičení příkladů na přednost násobení. Krokování - podobné příklady jako jsou na s. 31/1
Čtení: Lucka Luciperka  - poslední slovo patří mmě.
Do odvolání v pátek nebude čtenářská dílna. Budeme pracovat na společné četbě.
 

Angličtina (Jedličková): 12. 12.

Angličtina (Slavíková)12. 12.

 • Lekce 5 - slov. obličej - viz sešit a sloveso mít ( I´ve got, he´s / she´s got....) , slov. little, big, short, long.....
 • Učebnice po str.25   
 • PS po str.25
 • DÚ: PS str. 25 cv. 3 a OPAKOVAT SI SLOVÍČKA( OBLIČEJ ) NA MALÝ TESTÍK

Středa 13. 12.

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po P. Malý PS s. 39 - doplnit.
Matematika: Uč. s. 35/5  zítra budeme pokračovat.
 

Angličtina (Jedličková): 13. 12.

 • Steve video - https://www.youtube.com/watch?v=N6C8QueZdIc
 • I have got a big mouth. I have got a little nose. I have got brown hair. .... - procvičování - kreslili jsme a popisovali pana Pepře ;-)
 • DÚ: napsat minimálně 4 věty o sobě podle vzoru v sešitě; v pondělí test na slovíčka

Angličtina (Slavíková) 6. 12.

 • Lekce 4 - Pirates ( How are you ? I´m...... She is....He is....)  pozdravy : good morning, afternoon, evening, night, goodbye 
 • Učebnice po str.23 - komiks - čtení a dramatizace  
 • PS po str.23
 • DÚ: PS str. 23 cv. 9
 • OPAKOVAT SI CELOU LEKCI 4 NA PONDĚLNÍ TEST ( happy, sad ,tired... a pozdravy.)
                                       
Prvouka: Procvičovali jsme přírodnina - surovina - výrobek

Hudební výchova: Třídní kolo pěvecké soutěže. Všechny děti moc chválím.


Čtvrtek 14. 12.
Český jazyk: Pýcha - malý PS s. 40/1,2,3,4
Matematika:  Algebrogramy uč s. 32/5 (každý stihl jiný počet), náhoda - uč s. 33 nahoře.
Prvouka: Země je kulatá - uč s. 27.

 

Pátek 8. 12.
Český jazyk: Malý PS s. 35/1,2,3,4. Uč.s. 48/1, 2
Matematika:  Uč. s. 31/2,3, násobení má přednost před sčítáním. Hra SOVA.
Čtení: Lucka Luciperka - předvídání příběhu.
 
 
 

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/Čtení

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/dílna Vv Vv