2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: kratinova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13.00 - 14.00 hod.

 

Plánované akce:

do 30. 9. 2018, registrace na www.logickaolympiada.cz

2. - 4. 10. 2018, sběr starého papíru

3. 10. 2018, dýňový den

5. a 6. 10. 2018, volby do zastupitelstva, ŠD do 12 hodin

__________________________________________________________________________________

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

25. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK :

ABECEDA - ŘAZENÍ SLOV

UČEBNICE: s. 15 / 4

 

PRACOVNÍ SEŠIT:  s. 11 / 4, 5    s. 12 / HÁDANKA

 

PÍSANKA 1:    s. 8 - zbytek strany

DOMÁCÍ ÚKOLY: 

 

MATEMATIKA:

s. 13 / 4 - VYTVOŘ STAVBY PODLE PLÁNU

s. 14 / 2 - VYŘEŠ HADY

DOMÁCÍ ÚKOLY:

s.14 - nalepený sloupeček příkladů

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Audio-orální úvod - základní pozdravy( Hi, hello, good morning, goodbye) a reakce na otázku What´s your name? - I´m ....nebo My name is .......

Nová slovíčka - vybarvená v sešitě - a dog, a cat, an apple, a banana, a table,a pen, a book, a car, a house ( zatím se učit jen mluvenou podobu ) Názvy barev - red, blue,green, yellow ( pink, purple ) Písničky  Ernie, Colours, Hello song, Bye bye song

 

PRVOUKA:

s. 8 - LISTNATÉ STROMY

 


ROZVRH HODIN

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ  M Prv Čj Hv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj Prv M/Aj M/Aj  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Čj