2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete na emailové adrese mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny Do odvolání budou konzultační hodiny pouze po telefonické domluvě. Děkuji za pochopení.

ŠVP Milovy

Den první 19. 6. 2017

Cesta nám celkem utekla. Až na malé "nehody", které jsme ale bravurně zvládli, vše proběhlo hladce. Na místě nás čekala usměvavá paní správcová, která nám ukázala, kde budeme bydlet. Po zabydlení a posilnění obědem jsme vyluštili šifru, která nás po zelené značce zavedla k velkému kameni, kde na nás již čekal dopis od Radka Jaroše. Každý si našel svůj kamínek se jménem a výškou hory, podle které se děti rozdělily do družstev. Také jsme stihli zdolat jeden vrchol z "KORUNY MILOVSKA" Drátenická skála. Naučili jsme se uzlovat dračí smyčku. Postavili jsme si základní tábor, vyrobili vlajku. Podařilo se nám děti tak unavit, že slziček ukápla jen trošička.

Dobrou noc.

Den druhý 20. 6. 2017

Dnes jsme testovali horolezeckou vytrvalost. Vydali jsme se na celodenní výlet. Zdolali jsme další vrchol - Čtyři palice. Cestou k překvapení jsme trošičku zabloudili, protože horolezci přehlédli žlutou značku. Vše dopadlo dobře a zmožení jsme se doplazili k pohádkové vesničce, kde nám síly do žil vlila čarodějnice Kanimůra, která nesnáší děti a učitelnice. Všichni jsme to přežili ve zdraví a do základního tábora jsme dorazili sice unavení, ale spokojení. Odměnou za vynaložené úsilí nám byl mrož. (Filip dostal buchtu.) Všichni horolezci zkoušku vytrvalosti zvládli na výbornou.

POZOR! POZOR! Horolezci jsou TAK časově vytížení, že nestíhají poslat zprávu do domovského tábora. Všichni jsou živí a zdraví a dopisy nějaké dorazí, ale trochu později.

Dobrou noc.

Den třetí 21. 6. 2017, den letního slunovratu

Dnešní den se nesl v odpočinkovém režimu. Ráno jsme se trošku učili, ale opravdu  jen trošku. Odpoledne nás čekala zkouška horolezecké zdatnosti. Děti si vyzkoušely, jak lézt po úzké římse, jak si uvařit polévku, jak vypadají mačky, cepín a další. Večer nám ještě připravili přednášku naši "spolubydlící" - horská služba z celé České republiky, která tu má svoji školu. Děti se dozvěděly, jak se stát členem horské služby a co všechno horská služba dělá. Slzička občas ukápne, ale jen trošku a jen večer. Kdo má maminku a tatínka rád, tomu se po nich musí stýskat.

Dobrou noc.

Den čtvrtý 22. 6. 2017

Dnešní den se nesl v duchu zkoušek rovnováhy. Nejdříve jsme překonávali "lanové centrum", které nám připravil náš úžasný zdravotník. Potom jsme se vydali do nedalekého jezdeckého klubu, kde se děti mohly projet na koních a něco málo utratit. Také si mohly vyzkoušet lézt na umělé horolezecké stěně a slaňovat dolů. Před odchodem  nás osvěžil umělý deštík z hadice. V táboře na nás čekalo ještě jedno překvapení - pozvání od starších spolužáků na diskotéku. Přípravy byly veliké, akce byla úspěšná. Všichni se na Vás už těší. Zítra na shledanou.

Dobrou noc.


 

Plánované akce:

19. - 23. 6. - škola v přírodě Milovy  - Dlouhá míle

 

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.


 

Různá sdělení:

9. 6. 2017

Vážní rodiče,

Organizace posledních dnů školního roku:

Pondělí a úterý je vyučování podle rozvrhu.

Ve středu odevzdáváme a rozdáváme učebnice. Učebnice prosím slepte, vygumujte.

Ve čtvrtek začínáme v 8.00, uklízíme třídu, jedeme na plavání.

V pátek půjdeme do Nebovid. S sebou pláštěnku, pití, svačinu. Návrat ve 12.00.

Vysvědčení se vydává v pondělí 26. 6. Sraz v 8.00 před Moravanskou rychtou.

Děkuji

 

 

2. 6. 2017

Rozdala jsem dětem seznam věcí, pokyny k odjezdu, sdělení rodičů a prohlášení zákonných zástupců dítěte na školu v přírodě. Nic mi děti nebudou nosit do školy, vše již odevzdáváte u autobusu.

Seznam věcí berte jako návod a zabalte děti dle počasí a toho v čem se cítí dobře. Dejte dětem staré věci, budeme se pohybovat v lese a určitě se může něco zašpinit, roztrhnout, tak ať Vás to potom nemrzí.

Ať si děti zabalí samotné, aby se jim podařilo sbalit vše i na cestu domů. V zavazadle nechte malou rezervu, vždy se nám na škole v řírodě věci trošku "zvětší", tak ať ji potom můžeme zaplnit. Dodržujte prosím zákaz elektroniky (mobil, tablet...)

Případné dotazy ráda zodpovím.

Chybějícím rozdám vše v pondělí.

Děkuji

 

Ručníky prosím s poutky a každé pondělí čislý. Děkuji

 

Prosím o doplnění temperových barev do výtvarné výchovy, nejlépe zn.Koh-i-noor, stejně tak zkontrolovat, zda dětem píše černý fix. Často ho používáme v ČJ, M.  


Hejného matematika:  různé odkazy na články a videa k matematice, kterou se děti učí

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  5. 6
Český jazyk: PS s. 33
Matematika: Děti samostatně počítaly na s. 46, 47 - budeme pokračovat ještě zítra.
Čtení + psaní: Zkoušeli jsme recitaci básně. Čítanka s. 104

Prvouka: Léto, přírodní společenstvo V okolí obydlí, Na statku (s. 58, 59) s. 56 - polovina.

 


 

Úterý 6. 6.

Český jazyk: Učebnice s. 74/2 ve skupinkách, 74/3 ,4 na folii. PS s. 35/3,6
Matematika: Pokračovali jsme na s. 46 a 47. Na tabulku jsme počítali o něco více, několikrát více.
 
Čtení + psaní: Dílna
Anglický jazyk:
Mácková:  6. lekce - I´m wearing.....Učebnice s. 38 - poslech, s. 39. PS s. 36
                 DÚ: PS s.53, 54  - knížka

Slavíková : 6. lekce - Summer time ( nová slov. k tématu ) - po str.39   I´m wearing....

                  activity book ( PS ) - po str.35

                  DÚ:  PS str. 53 a 54 - vyrobit si knížku

                                     

                 

 

Středa 7. 6.

Český jazyk: Opakujeme. Uč. s. 75/5 - děti našly opravdu různé důvody, proč některé slovo vybrat. PS s. 35/7.
Matematika: Hledali jsme polovinu, čtvrtinu.
Prvouka: Přírodní společenstvo louka, u vody.

Čtvrtek 8. 6.
Český jazyk: Opakování - 75/7 ústně, 75/8 ve skupinkách, 76/10 - společně do sešitu a na tabuli.
Matematika:  Dokončili jsme hru SOVA ze včerejška. Uč. s. 46 HRA. Děti si roztříhali čtverec na čtyři trojúhelníky a potom skládali. Někteří skládali i o přestávce a na koberci nám vznikl obrovský trojúhelník.
 
 

Čtení:  Čítanka ve škole


 
Pátek 2. 6.
Český jazyk: Učebnice s. 75/6, 76/15,16 na folii.
Matematika:  Hledali jsme polovinu, čtvrtinu, třetinu.
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

ROZVRH HODIN

 

Žlutě označený ČJ znamená čtení, děti mají čítanku, zeleně označený ČJ znamená čtenářská dílna, děti mají s sebou svoji knížku, kterou čtou.

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ

ČJ (čtení) M PRV

Út

AJ ČJ M ČJ (čtenářská dílna)  

St

M

ČJ VV PRV  

Čt

7.30 - 8.15

ČJ

8.25 - 9.10

M

9.20 - 10.05

ČJ (čtení)

Plavání Plavání

M

ČJ HV ČJ(čtení)