2.ročník

 

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sustackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13–14 hod. (po předchozí domluvě!!!)


Důležité informace:

Od 22. 3. budeme chodit v hodině TV již do tělocvičny. Děti si do školy přinesou pytlík do TV, ve kterém budou mít: kraťasy, tričko, tepláky, mikinu a vhodnou obuv do sálu – cvičky nebo tenisky (bez černé podrážky). Holky budou mít na TV vždy svázané vlasy gumičkou. Děkuji.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Do 28. 3. 2018 přinést zálohu 1 000 Kč.

Omluvenky noste psané v Notýsku. Nepište je po papírcích, může se stát, že je děti někde vytratí. Děkuji.

V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

Plánované akce:

  • 27. 3.       3D interaktivní výstava
  • 28. 3.       Velikonoční dílny
  • 29. 3.       Velikonoční prázdniny
  • 12. 4.       Třídní schůzky
  • 18. 4.       Focení
  • 4.-8. 6.    Škola v přírodě

Pomůcky do PČ, VV:


PROBÍRANÉ UČIVO

21. 3.

Český jazyk: opakování párových souhlásek (PxB, TxD, ŤxĎ). Nově: FxV - učte se: co doplníš + zdůvodnit (Proč napíšu FxV?). PS s. 8/1, 2. 

Matematika: učebnice s. 17/spirálka - šaty pro POKOJÍK. 

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šustáčkové): Uč. lekce 4 - Happy faces -  opakování barev, slovíček: face, hair, eyes, nose, ears, mouth + psaní těchto slovíček: NAUČIT SE JE - vyslovit + napsat!!!. I have got (I´ve got... např. I have got brown hair.). DÚ:  PS str. 33.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Slavíkové):  Lekce 4 - Happy faces -  slovíčka: face, hair, eyes, nose, ears, mouth + hand, feet, teeth -i  psaní těchto slovíček: Nově :

 I have got (I´ve got... např.I´ve got brown hair.and blue eyes...) Nové - long, short hair . DÚ:  PS str. 33.

Prvoukaopakování látky, části dne. 

20. 3.

Český jazyk: opakování párových souhlásek po BxP. TxD, ŤxĎ. PS s. 7/1, 2.

Matematika: učebnice s. 17/1, 2, 4. Slovní úlohy.

Čtení/psanís dětmi každý den číst!

19. 3.

Český jazyk: opakování párových souhlásek po BxP, TxD. PS s. 7/4, 5.

Matematika: procvičování slovních úloh z pátečního klokana.

Prvouka: učebnice s. 42-43.

Čtení/psaní: s dětmi každý den číst!

16. 3.

Český jazyk: opakování párových souhlásek (PxB, TxD). PS s. 7/1. 

Matematika: učebnice s. 14/1 + plány staveb z krychlí - procvičování; matematický klokan.

Hudební výchova: píseň  Malé kotě (celé).  Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob (poslech + PL).

Čtení/psaníčíst s dětmi každý den!

15. 3.

Český jazyk: opakování párových souhlásek (PxB). PS  dokončení s. 5 a 6. Nově: párové souhlásky: TxD. 

Matematika: učebnice s. 15 - dokončení; s. 16/2, 3. 

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!


ROZVRH HODIN

 

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ - čtení, psaní ČJ M Prv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj M Aj Prv  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Hv Čj