2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: kratinova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13.00 - 14.00 hod.

SEV Hlídka - foto z akce zde

 

Plánované akce:

  • 20.2. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE (Jakuba, Novák, Ruschková, Šlesingerová, Urbanová) - ŽÁCI BUDOU RECITOVAT STEJNOU BÁSEŇ, KTEROU MĚLI V TŘÍDNÍM KOLE.

__________________________________________________________________________________

 

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

18. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK :

- opakování slov se slabikami DI, TI, NI, DY, TY, NY

UČ.: s.              PS: s.50 / 3, 4                   PÍSANKA 2: s.  2 - zbytek strany         s. 3 - opis slov              ČÍTANKA: s.

DOMÁCÍ ÚLOHA :    UČ. s. 65 / 2 - (do sešitu ČJ 1)

MATEMATIKA 2:

- procvičování slovních úloh na násobení

s.14 / 2,       s. 15 / 2, 3

PRVOUKA:

S. 37 - BÝT ZDRAVÝ

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

Učebnice -  3.lekce - I´m hungry - slovíčka v sešitě   I like/ I don´t like   Drinks - naučit se nová slovíčka nápojů

PS - po str. 22

DÚ - PS s. 25 - doplnit křížovku       Některé děti stále neodevzdaly knížečku z PS s. 71 !  Pěkné prázdniny!

Dohlédnout. aby měly děti s sebou modrý sešit English, učebnici, prac. sešit, lepidlo, nůžky a ořezané pastelky.


ROZVRH HODIN

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ  M Prv Čj Hv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj Prv M/Aj M/Aj  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Čj