2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sustackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13–14 hod. (po předchozí domluvě!!!)


Školní družina: prosíme rodiče, posílejte děti ráno do ŠKOLNÍ DRUŽINY nejpozději do 7.30 hod. Poté děti čekají VENKU na otevření školy (od 7.40 hod. se škola otevírá)!!! Děkujeme!


Důležité informace:

Dnes (13. 6.) dětem rozdány přihlášky na příští školní rok do ŠD a ke stravování. Do pátku (15. 6. 2018) přinést vyplněné, pokud máte zájem! Děkuji!

V úterý 19. 6. pojedeme na letiště. S sebou batůžek, pití, svačinu a pláštěnku. Do školy děti přijdou v obvyklou dobu, první hodinu se učíme - ČJ. Zpátky bychom se měli vrátit nejpozději do 13.00 hod.

 

Omluvenky noste psané v Notýsku. Nepište je po papírcích, může se stát, že je děti někde vytratí. Děkuji.

V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

Plánované akce:

  • 19. 6.                 Exkurze Letiště Brno
  • 26. 6.                 Celodenní výlet

Pomůcky do PČ, VV: 


PROBÍRANÉ UČIVO

11. 6.

Český jazyk:  opakování popis osoby: U s. 73/2, 3. 

Matematika: opakování početní operace do 100, násobilka do 9, slovní úlohy, násobilkové obdélníky, neposedové.

Prvouka: jaro.

Čtení/psaní: čtěte s dětmi každý den!

15. 6.

Český jazyk:  vlastní jména a místní jména - PS s. 30/4; učebnice s. 73/1, 2.

Matematika: PL - opakování početních operací do 100; zavedení násobilky 9.

Čtení/psaní + HV: ochutnávka mléčných výrobků. 

14. 6.

Český jazyk:  opakování vlastních jmen, místní jména. PS s. 31/1, 2. Učebnice s. 72/1, 2, 3.

Matematika: opakování násobení do 8, početních operací do 100.

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!

 

Zítra (pátek 15. 6.) bude ochutnávka mléčných výrobků z projektu Mléko do škol. Přinést rohlík, případně kousek chleba!!!

 

13. 6.

Český jazyk: opakování vlastních jmen, PS s. 30. Učebnice s. 71/5, 7.

Matematika: opakování násobení do 8, početních operací do 100.

Angličtina (Šustáčková): Lekce Summer time - opakování slovíček. Song - My Summer song! Are you wearing something red? Učebnice s. 50-51, 53, 57. PS s. 50. Dú: PS s. 49 - spojit, dopsat do textu a vybarvit.

Angličtina (Slavíková ):Lekce Summer time - opakování slovíček a slov. sun, procvič. I´m wearing...... Song - My Summer song!  Učebnice s. 50-51, 53. PS s. 50.

Dú: PS s. 49 - spojit, dopsat do textu a vybarvit.

Prvouka: opakování - naše vlast. Výroba lapbooku.

12. 6.

Český jazyk:  opakování vlastní jména. PS s. 30/1, 2, 3. Učebnice s. 70/1, 4, 8.

Matematika: opakování násobení do 8, početních operací do 100.

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!

 


ROZVRH HODIN

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ  ČJ M Prv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj M Aj Prv  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Hv Čj