1.ročník

 INFORMACE PRO 1. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese kratinova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00 hod

V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

 

Plánované akce:.

20. 10. 2017  VOLBY - ŠKOLNÍ DRUŽINA MIMO PROVOZ. PROSÍM VYZVEDNĚTE SI DĚTI DO 12.00 HOD.

4. 12. - Hvězdárna a planetárium - ZULA HLÍDKA: DOBRODRUŽSTVÍ V ČASE

19. 1. - DIVADLO - O pokladu ve mlýně

 

PLAVÁNÍ

Od října 2017 budou všechny třídy z důvodu rekonstrukce tělocvičny jezdit pravidelně na plavání do Kohoutovic (20 lekcí).  Příspěvek 1000 Kč na dopravu prosím uhraďte do 20.10. 2017

               

PROBÍRANÉ UČIVO:

17. 10. 2017

Český jazyk:

Děti musí každý den doma číst.

Zadání k úkolům najdete na straně 51

Písmenkář:   s. 28 / 1, 2, 3, 4

Velká písanka: s.

DOMÁCÍ ÚKOL:  

ČTENÍ - Děti mají v Písmenkáři na straně 27 vlepený proužek na čtení. 

Prosím, čtení vždy podepisujte a napište, kolikrát jste doma četli. Děkuji. Je to pro mě zpětná kontrola.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Matematika:

Hejného matematika:  různé odkazy na články a videa k matematice

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...

 

Matematika:

ČÍSLICE 6

KROKOVÁNÍ - vyvození krokovacího pásu

s. 24 / 1 - ROZDĚL

s. 25 / 1 -  ZAPIŠ  A VYBARVI

s. 25 / 3 - DOPLŇ

s. 26 / 2 - ŠKRTNI, DOPLŇ

DOMÁCÍ ÚLOHA:

s. 25 / 2 - SČÍTEJ

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prvouka:

s.16 - PODZIM NA ZAHRADĚ

DOMÁCÍ ÚLOHA :

 

 

 

 


ROZVRH HODIN:

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Po

Čj

M Čj

Út

Čj

Prv Tv Tv

St

Čj

M Čj Hv

Čt

Čj

M Prv Čj

Čj

M Vv Čj